Materská škola v Iliji

Storočná dedinská škôlka v obci Ilija. Robíme citlivý lifting obálky rešpektujúc miestny kontext, s ohľadom na kvality pôvodného návrhu.

Ilija, 2017
Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore