Svätý Anton Pustovník, patrón košikárov, KOŠIKÁRSTVO, Peter Jurga a kol., 2007