Hasičská zbrojnica v Iliji

Náš návrh predstavuje elementárnu formu vychádzajúcu s funkčnej náplne objektu. Pri členení fasády pracujeme s osovou symetriou typickou pre významné obecné stavby (Škôlka, Kostol, Kaplnka). Vedľa objektu stojí symbolická veža z recyklovaných betónových stožiarov. Pred objektom vytvárame veľkorysý priestor na konanie obecných spoločenských čí športových akcií a hasičských súťaží.

Surová vápenno-cementová omietka a pozinkovaný plech ukazuje materiály vo svojej nahote a elementárnej podstate bez povrchovej úpravy, ktorá v tomto prípade nie je nevyhnutná ani žiadaná. Materiálové riešenie strešnej krytiny bolo zvolené v kontexte historickej architektúry typickej pre región okolo Banskej Štiavnice. Plechová falcovaná krytina je s obľubou opäť používaná aj v súčasnej architektúre, preto je to bezkonfliktná varianta pre konzervatívne aj progresívne vnímanie architektúry.

Ilija, 2017

Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore