Rekonštrukcia domu v Banskej Štiavnici

Rodinný dom sa nachádza v meste Banská Štiavnica, časť Štefultov a spadá do pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane. Navrhnutá je citlivá rekonštrukcia domu do štandardu 21. storočia s dôrazom na pôvodný charakter, kontext, kvalitné materiály a environmentálny aspekt stavby. Objekt zostáva bez hmotovej zmeny. Typický pohľad z doliny zachováva 3 pôvodné okná a dopĺňa ich o 3 vikiere pre presvetlenie podkrovia.

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Dom je postavený v strmom svahu s opornými múrmi pod aj nad domom. Prízemie prepája pôvodnú časť s prístavbou a otvára pôvodné izby do záhrady. Obslužné priestory zostávajú na severe smerom do dvoru a obytné izby sú situované na juhu v rámci pôvodnej dispozície. Členenie hlavných okien do ulice delíme na malé štvorce vzhľadom na charakter územia. Po novom drevenom schodisku sa dostávame do podkrovia s dvomi izbami s hygienickým zázemím. Pre potreby presvetlenia sú v podkroví navrhnuté malé strešné okná, vikiere a väčšie okná v štítových stenách v pôvodnej pozícii otvorov.

Navrhnutá je prestavba súčasného skladu z dôvodu lepšieho prepojenia domu so záhradou. Vyrovnávacie schodisko je posunuté ďalej od domu za sklad a ten je následne rozšírený po rodinný dom a prepojený s pôvodnou pivnicou. Na jeho streche vzniká plnohodnotná terasa s pergolou. Konštrukcia pergoly je drevená trámová s dreveným latovým obkladom v štvorcovom delení nadväzujúca na pôvodné drevené verandy v danom území. V rámci záhrady je navrhnuté zapustené kryté parkovanie pre 2 autá. V rámci dvora je na mieste pôvodných hospodárskych budov, ktoré sa nezachovali navrhnutá letná kuchyňa so saunou.

Materiálovo sa dom približuje pôvodným materiálom a farbám typickým pre lokalitu. Svetlosivá strecha, drevené okná a biele vápenné omietky s jemným prírodným odtieňom farby dunajského piesku. Drevené stropné trámy sú opieskované a ponechané v pôvodných polohách. Okná a dvere smerom do záhrady a dvora sú opatrené drevenými okenicami. Exteriérovú zeleň dopĺňajú oporné múry obrastené paviničom, ploty s dreveným vertikálnym latovaním a kamenná dlažba ukladaná nasucho.

Štefultov, 2023
Ateliér HAUS
investor: súkromný

Ste na konci stránky

Hore