Rodinný dom v Horných Pršanoch

Malý rodinný dom pri Banskej bystrici navrhnutý v mieste bývalého ovocného sadu susedného objektu. Pozícia domu na pozemku ponecháva väčšinu stále vitálnych ovocných stromov a zabezpečuje súkromie rodiny. Prioritou bol väčší priestor pre spoločný život rodiny a malé izby na spanie. Život rodiny sa odohráva pred pecou v jedálni. Os priestoru pokračuje cez veľké okno na terasu a priestrannú záhradu pod úrovňou cesty. Protipól domu tvorí malý technický objekt zabezpečujúci súkromie od susedov.

Horné Pršany, 2018
Ateliér HAUS
spolupráca: Natália Marková

Ste na konci stránky

Hore