Infocentrum pre NP Veľká Fatra v Ľubochni

Zámerom súťažného zadania Správy Národného parku Veľká Fatra je obnova objektu dvojdomu a revitalizácia jeho okolia pre potreby infocentra s ekovýchovou a rátkodobým ubytovaním. Cieľom je skvalitniť prostredie pre obyvateľov obce a priniesť pridanú spoločensko-kultúrnu hodnotu do územia v nadväznosti na neďalekú železničnú stanicu. Predpokladá sa využitie objektu pre osvetovú činnosť v oblasti ochrany prírody a prezentáciu prírodného bohatstva v okolitom území.

Objekt rodinného dvojdomu sa nachádza v obci Ľubochňa, ktorá je vstupnou bránou do Národného parku Veľká Fatra zo severnej strany. Objekt z r. 1965 síce neoplýva pamiatkovou hodnotou, no murované budovy z tohto obdobia sú cenené pre kvalitu spracovania a veľkorysosť vnútorného prostredia. Má výraznú symetrickú figúru so strmou sedlovou strechou. Snahou návrhu je zachovať všetky jeho kvality a dobové charakteristické črty a súčasne ho adaptovať na novú funkciu.

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Mierku objektu od ulice ponechávame nezmenenú a zároveň otvárame pôvodne súkromný priestor verejnosti napr. odstránením plotu. Tretinu parcely tvorí rozptylový priestor pre návštevníkov a parkovanie, zvyšné dve tretiny parcely sú prevažne zatrávnené pôvodnou vzrastlou zeleňou a slúžia na výučbu ekovýchovy. Dvojdom má dva samostatné vstupy na protiľahlých stranách, čo využívame na vytvorenie dvoch samostatných prevádzok. Južný vstup bližšie ku stanici využívame pre infocentrum na prízemí objektu. Severný vstup s vlastným parkovaním slúži pre ubytovaných turistov v zvyšných poschodiach objektu. Novými otvormi v stene, ktorá pôvodne rozdelovala dvojdom dosahujeme veľkorysé priestory pre infocentrum a spoločenskú miestnosť. Infocentrum situujeme smerom do ulice pre lepší kontakt s verejnosťou, spoločenskú miestnosť smerom do záhrady. Vzhľadom na nedostatočné prepojenie s exteriérom, v tejto miestnosti aplikujeme jediný zásah do fasády dvomi veľkorysými otvormi so zachovaním symetrie a pridávame ľahké schodisko. Vzdelávacie prvky ekovýchovy situujeme do náučného chodníka pre deti značeného turistickými značkami.

Ľubochňa, 2023
Ateliér HAUS
investor: Správa Národného parku Veľká Fatra

Ste na konci stránky

Hore