Chata Dve vody v Nízkych Tatrách

Súťažným zadaním bol návrh rekonštrukcie chaty a jej zmena účelu využitia z robotníckej ubikácie na chatu slúžiacu pre krátkodobé ubytovacie. Chata je umiestnená v 3. stupni ochrany prírody pri sútoku potokov a je prístupná lesnou cestou. Objekt z 50 – tych rokov je jednopodlažný s jednotraktovou dispozíciou, bez podpivničenia a so sedlovou strechou. Nosná konštrukcia je prevažne zrubového charakteru, no miestami v havarijnom stave. Objekt smerom k potoku mierne sadá, čo zapríčiňuje vlhnutie konštrukcie a šikmé trhliny. Drevená šindľová strešná krytina bola v minulosti prekrytá dnes už zkorodovanou plechovou. Návrh nepočíta s parkovaním ani so zavedením inžinierskych sietí. Prevádzka a zásobovanie objektu bude zabezpečená Správou NAPANTu. V rámci riešenia kanalizácie je navrhnuté použitie žumpy, na ktorej bude umiestnená vonkajšia terasa. Na parcele bude vybudovaná nová studňa a na streche umiestnené fotovoltaické panely.

Objekt chaty má pri návšteve lokality výrazný charakter zrubovej tradičnej stavby s malými kazetovými oknami a sedlovou strechou. Tento výraz rešpektujeme a s objektom pracujeme v jeho pôvodnej hmote. Navrhnutá je tak citlivá rekonštrukcia chaty s dôrazom na pôvodný charakter, kontext, kvalitné materiály a environmentálny aspekt. Navrhnuté je zateplenie prvých dvoch sekcií objektu pomocou vnútorného kontaktného zatepľovacieho systému vhodného na zateplenie zrubových konštrukcií a zateplenie podkrovia nadkrokvovou izoláciou. Typický pohľad z cesty zachováva pôvodné okná a vikier pre presvetlenie podkrovia. Materiálovo sa dom približuje pôvodným materiálom a farbám typickým pre lokalitu.

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Pôvodný stav

Navrhovaný stav

Po analýze rozdeľujeme objekt funkčne aj koncepčne na 3 hlavné sekcie. Predná, tradičná, zrubová tretina najviac exponovaná pohľadom okoloidúcich, zostáva zachovaná s minimom zásahov – očistením konštrukcií, doplnením okeníc, farebným zjednotením otvorov a novými skrytými otvormi za dreveným obkladom štítu. Táto časť slúži ako vstupný priestor do objektu, zázemie hygieny a obsahuje priestrannú izbu. Centrálna pobytová časť domu má výraznú murovanú fasádu s omietkou. Pôvodné trojkrídlové okno nahrádzame plným zasklením pre maximalizovanie kontaktu s exteriérom a presvetlenie. Gesto opakujeme na protiľahlej strane sekcie s výhľadom do lesa a na potok. Priestoru dominuje výrazná murovaná kachlová pec a spoločenský stôl. Pod oknami je umiestnená kuchyňa a pohodlné lavicové sedenie. V sekcii koniarne poškodenú konštrukciu stien a štítu nahrádzame novou vertikálnou prevetrávanou drevenou konštrukciou s otvormi a priestor otvárame pre potreby krytej terasy. Horný štít ostáva polootvorený. Zo strany potoka vytvárame obslužný box so skladom a malou saunou ako nárazníkovú zónu pre tlmenie potoka. Všetky tri časti domu sú v návrhu zjednotené šindľovou strechou, ktorá bola na objekte pôvodne a neskôr bola prekrytá plechovou krytinou. Keďže sa pôvodné šindle pod krytinou zachovali, navrhujeme ich využiť na obklad novovzniknutej vnútornej fasády. Na streche ponechávame ako akcent technický vikier.

NP Nízke Tatry, 2023
Ateliér HAUS
investor: Správa NP Nízke Tatry

Ste na konci stránky

Hore