Lavička v Dúbravici

Obecný mobiliár vznikol pre obec Dúbravica počas akcie Artcamp Landscape Revisited 4, ktorú organizovalo o.z. Periférne centrá.

Dúbravica, 2015
Ján Štofko, Eva Šestina, Romana Maľová, Martin Fabian

Ste na konci stránky

Hore