**O*B*C*H*O*D*N*Á**

V ostatných desaťročiach sa vzhľad Obchodnej ulice v Bratislave mení s každým pridaným pútačom zo zlého na horší. Vyvíja sa nekoordinovane, je poznačený „estetikou“ raného kapitalizmu, príchodom globálnych fastfoodov a nedotiahnutými plánmi striedajúcich sa režimov 20. storočia. Malí chcú byť najväčší, najfarebnejší. Niektorí sa postavia priamo do cesty, iní obsadia celé fasády. Vyhrávajú najagresívnejší. Ulica je presýtená nepotrebnými informáciami. Neregulované reklamné plochy za účelom zviditeľnenia priamo degradujú vizuálnu kultúru jednej z najrušnejších ulíc mesta. Návrh nadväzuje na vyvolanú diskusiu o súčasnom stave ulice. Centrum mesta potrebuje zadefinovanie pravidiel správania sa reklamy vo verejnom priestore — manuál tvorby verejných priestorov. Náš návrh spočíva vo vymedzení základných pravidiel, ktorými by sa mohla ulica a prevádzky riadiť. Definujeme proporcie, formu a umiestnenie reklamy. Základom orientácie na ulici sú mapy pri nástupoch na ulicu, využívajúce prirodzené orientačné čísla budov. Ulica je rozmanitá architektúrou, nie reklamou.

Výstrče: reklamná výstrč má primárne rozmer 80mm × 80mm; ak to podmienky nedovoľujú firemná výstrč môže byť aj iných rozmerov do maximálnych rozmerov 80mm × 80mm

Štíty: označenie predajne: označenie predajne je povolené len v parteri; primárne je predajňa označená iba typograficky, predajňa môže zvoliť iba farbu písmen; ak situácia nedovoľuje predošlé riešenie, môže byť použité aj typografické znázornenie na paneli, farebnosť je daná pre všetky panely rovnaká

Polepy: celoplošné polepy sú zakázané (na oknách, na vytrínach, na dverách, všade)

Orientácia: na oboch vstupoch na Obchodnú ulicu a na Poštovej ulici sa nachádza orientačná mapa so zobrazením prevádzok aktuálne pôsobiacich na ulici; základom orientácie na ulici je výraznejšie využívanie orientačných čísel v nadväznosti na dizajn manuál ulice.

Iné: akékoľvek firemné označenie, reklama nie je mimo úrovne parteru povolená; ak sa v budove nachádza viacero prevádzok sú spoločne označené na informačnom paneli pri vstupe do budovy.

Mestské Zásahy, Bratislava, 2015
Tomáš Ružiak, Jakub Lysý

Ste na konci stránky

Hore