Lesná škola v Zichovci

Letná rozptýlená forma

Zimná kompaktná forma

Zadaním bolo vytvoriť ideový architektonický návrh lesnej školy v obci Zichovec v zmysle energetickej optimalizácie, ktorá by slúžila deťom predškolského a školského veku, a taktiež ako škola v prírode počas letných prázdnin. Koncept tzv. Forest school spočíva vo vykonávaní výučby a hry v maximálnej miere pod holým nebom, bez ohľadu na počasie. Riadi sa heslom „Neexistuje zlé počasie, iba nevhodné oblečenie“. Návrh s názvom School to go predstavuje typ mobilnej školy, ktorá je zároveň zážitkom a dobrodružstvom. Škola nie je statická, je formou zmeny. Zasahuje minimálne do krajiny, napriek tomu z nej čerpá v maximálnej miere.

Škola pozostáva zo statického objektu – základne a mobilných objektov – karavanov. Statický objekt je možné využívať celoročne a aj na iné účely. Mobilné objekty umožňujú variabilitu s ohľadom na potreby užívateľov (kapacita, funkcia) a na striedanie ročných období.

Pôdorys prízemia

Pohľad a rezopohľad

Z hodnotenia poroty:
1. Vyvážený návrh, který podle mínění poroty nejlépe vystihuje ideu lesní školy a školky v krajině, minimalistický stavební zásah je úměrný danému místu a účelu. 2. Nápaditá kombinace prosté, částečně dvoupodlažní stavby domu s „věží“ společně s proměnlivou sestavou „karavanů“ – mobilních boxů, která umožňuje zrealizovat řadu funkčních variant prostorového uspořadaní v závislosti na ročních obdobích a potřebách uživatelů. 3. Ako jeden z mála návrhov umožňuje silné a pritom nenásilné interakcie s okolitým prostredím. Jednotlivé mobilné boxy možno umiestniť aj priamo do lesa. 4. Rôzne priestorové zostavy môžu reagovať na rôzne funkčné situácie so zapojením aktivity detí, čím sa výrazne môže zvýšiť výchovný rozmer konceptu. 5. Možná až příliš utilitární dispozice koresponduje s proveditelnou racionální konstrukcí. 6. Přehledná grafika přesvědčivě koresponduje s proveditelnou racionální konstrukcí. 7. Za klady riešenia možno považovať aj jeho využitelnosť v iných lokalitách, prípadne s inou funkčnou náplňou. 8. V tomto kontextu oceňujeme výstižně vyjádřenou myšlenku, obsaženou v názvu: School to go.

Súťaž: 1.miesto a cena časopisu ARCH
Forest school – SCHOOL TO GO, Zichovec, Česká republika, 2013
Eva Šestina, Katarína Škodová, Miroslav Šestina

Ste na konci stránky

Hore