Mestská knižnica S. Reussa v Revúcej

Nosnou myšlienkou návrhu je definovať jasne čitateľný a prehľadný priestor knižnice s prihliadnutím na funkčnosť priestorov pre potreby modernej knižnice. Maximalizujeme umiestnenie kapacít políc po obvode dispozície. Získavame prehľadný priestor na sprievodné aktivity knižnice. Priestor zónujeme na funkčné celky. Sekundárnou myšlienkou návrhu je práca s textom ako základným stavebným prvkom knihy. Formálne usporiadanie ostrovných políc v prvej miestnosti do pôdorysného tvaru REUSS vzdáva poctu zakladateľovi knižnice Samuelovi Reussovi. Tak ako sa text v knihách skladá z písmen, ukladáme my knihy na písmená.

Revúca, 2022
Ateliér HAUS
3. miesto v súťaži návrhov

Ste na konci stránky

Hore