Obývačka v Revúcej

Urbanizmus:

V úvode riešenia zadania prebehol výber samotného miesta na umiestnenie objektu. Objednávateľ požadoval návrh umiestniť na členité námestie s fontánou. Ako architekti sme ponúkli mestu alternatívny priestor v centre mesta – veľkorysý priestor bez dlhodobého využitia v blízkosti Mestského úradu v priamej nadväznosti na Mestské kultúrne stredisko. Situovaný je v blízkosti križovatky hlavných dopravných ťahov a s priehladmi na okolitú prírodu. Má ambíciu vytvárať centrálnu spoločensko-kultúrnu pešiu zónu počas celého roka Mesta kultúry.

Zvolený verejný priestor má prísne symetrický charakter pozostávajúci zo spevnených plôch v tvare písmena T s dominantným pomníkom hrdinom a obetiam SNP. Navrhovaný objekt rešpektuje danú symetriu. Umiestňujeme ho v strede priestoru vymedzeného zelenými plochami a opornymi múrmi obloženými travertínom. Priestor, ktorý nestojí v ceste peším trasám, ale zároveň je dostatočne exponovaný pre požadovanú náplň.

Objekt:

“Obývačka” predstavuje komunitný priestor pre realizáciu kultúrnych a umeleckých programov Mesta kultúry 2022. Má slúžiť ako signálny maják celej akcie. Je to zároveň architektonická a urbanistická intervencia, ktorá má prinášať nový pohľad na využitie verejného priestoru v meste Revúca.  Objekt má slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta Revúca. Počas kultúrnych akcií aj počas všedného dňa. Navrhovaný objekt pozostáva z dvoch celkov – fixného a variabilného. 

Fixný objekt rámcuje priestor do pomyselnej izby “obývačky” a dodáva mu ľudskú mierku. Jeho forma nekopíruje tradičnú pravouhlú formu obývačky v dome alebo byte, kde jednotlivé miestnosti na seba nadväzujú stenami. Kruhová pôdorysná forma otvára priestor všetkými smermi a pozýva z každej strany. Nadväzuje tak na celé mesto a všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov. Pri výbere ocele ako hlavného konštrukčného materiálu bolo kľúčových hneď niekoľko parametrov. Cieľom bolo navrhnúť objekt materiálovo odlišný od kamenno – betónovej podstaty priestoru námestia a pomníka a zároveň trvácny, aby vydržal požadovaný čas v náročnom exteriérovom verejnom priestore. Zvolený materiál tiež umožňuje subtililitu konštrukcie, ktorá je nevyhnutná na vymedzenie priestoru a nekonkuruje hmotovo pomníku. Zároveň materiál odkazuje na ťažbu železnej rudy v okolí mesta. Rám slúži ako podklad pre organizátorov a ráta sa s dotvorením a pretváraním podľa potreby kultúrnych akcií. Slúži na prezentáciu umenia, ako podporná konštrukcia pre osvetlenie a ozvučenie, ako pódium pre tanečné predstavenia či miesto na organizáciu workshopov a diskusií. Súčasťou návrhu sú aj odporúčania na riešenia osvetlenia, tienenia, kotvenia inštalácií umenia či dotvorenie prenosnou zeleňou. 

Variabilnou časťou je flexibilný mobiliár, ktorý je možné premiestniť kdekoľvek v meste alebo v regióne. Je modulárny, riešený na princípe systému “lego” a ľahko manipulovateľný. Pre tieto potreby bol zvolený modul 45×45 cm a materiál vodeodolná preglejka. Forma odkazuje svojou pôdorysnou stopou na symboly z diaľkového ovládania a hrá sa so základnou ideou akcie – prepínanie na Revúcu. 

Pierre Sernet - One, 2005

Pierre Sernet - One, 2002

Revúca, 2022
Ateliér HAUS
investor: Mesto Revúca
foto: Ateliér HAUS
adresa: Námestie Slobody, 05001 Revúca
48.68281174499547, 20.11349623780912
Prepni na Revúcu

Ste na konci stránky

Hore