Počuvadliansky mlyn

Počúvadliansky mlyn sa nachádza v Klastavskej doline v Štiavnických vrchoch, v blízkosti obcí Badan a Počúvadlo. Je prístupný pešími chodníkmi. Náučný chodník „Po stopách predkov“ je trasa bývalej lesnej železnice. Ladzianska lesná železnica fungovala v období medzi 1. sv. vojnou a rokom 1952, kedy bola zlikvidovaná. Slúžila pre dopravu dreva, štrku a lomového kameňa. Počas SNP bola využívaná pre prepravu osôb a vojenskej techniky.

Počúvadliansky mlyn je zničená usadlosť počas druhej svetovej vojny. Po potlačení SNP a príchode nemeckej okupačnej sily na územie bývalého Slovenského štátu sa v tejto lokalite usídlila odbojová a partizánska skupina „Sitno“, ktorá sa dostala do hľadáčika protipartizánskych skupín. 23.11.1944 došlo k prepadu Počúvadlianskeho mlynu protipartizánskou jednotkou Edelweiss. Na pamiatku tejto tragédie je tu umiestnený pamätník padlým hrdinom. Nové pamätné miesto na ruinách mlyna vzniklo pod vedením akademického sochára Vladimíra Oravca a slávnostne bolo odhalené 14.10.2022

Lokalita Počúvadlianskeho mlyna sa nachádza v Klastavskej doline, cez ktorú preteká Klastavský potok. Severne od mlyna sa vlieva do Klastavského potoka viac prítokov vrátane prítoku Dobrá Voda. Na tomto území sa kedysi odklonila časť toku zo starého potoka do náhonu pre Počúvadliansky mlyn. Jedná sa o vodný mlyn – nábrežný s umelým vodným kanálom – náhonom na prívod vody ku koncovému kolesu s horným dopadom vody. Samotný objekt mlyna sa tak nachádza na mlynskom ostrove, ktorý je obkolesený mlynským náhonom a materským tokom (Klastavský potok). Budova stála už v roku 1910. Patril do siete vodných mlynov v Hontianskom regióne. V neďalekej obci Bohunice je možné navštíviť bývalý vodný mlyn, v ktorom je zachovaná pôvodná dobová expozícia.

Podľa pamätníčky pani Valachovej v usadlosti bývala rodina mlynára a okrem mlynu mala aj včelíny a chovala hospodárske zvieratá. V mlyne sa mlelo obilie najskôr pre ľudí a neskôr už iba pre zvieratá, z dôvodu modernejších mlynov v okolí. Objekt mlynu charakterizoval dlhý líniový pôdorys so zalomením. Mal dlhú jednoliatu sedlovú strechu a biele steny. Okná a dvere boli orientované na južnú stranu. Okolo okien bol modrý ornament. Po prepade mlynu počas 2. sv. vojny mlyn zachvátil požiar. Odvtedy objekt degraduje. Dlhé roky spoza ruin vyčnievalo teleso kolesa až kým sa aj ono nerozpadlo.

Kľúčovým bodom návrhu je prezentácia bývalého mlynského náhona, tzv. nového potoka, ktorý je charakteristickým prvkom vodného mlyna. Dnes sa už dá veľmi ťažko čítať pri návšteve miesta bežným návštevníkom. Rozhodli sme sa ho vrátiť späť v symbolickej podobe pešieho chodníka. Začína sa na mieste, kde kedysi ústil spomínaný nový potok do Klastavského potoka – vo forme nového mostíka. Ďalej stúpa terénom presne nad korytom bývalého náhonu k ruinám mlyna. Schody v rámci ruin sú symbolom bývalého vodného kolesa a lávka predstavuje horný náhon privádzajúci vodu zhora na koleso. Chodník je v hornej časti ukončený výhliadkou, z ktorej vie návštevník/ turista odvnímať veľkosť a členenie pôdorysu mlyna. Súčasťou návrhu je konzervácia ruin, aby sa zabránilo ďalšej degradácii múrov. Ruina je pripomienkou všetkých udalostí, ktoré sa tam odohrali.

Baďan, 2023
Ateliér HAUS
investor: Obec Baďan
foto: Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore