Predajňa Kiosk v Brezne

V návrhu je riešená rekonštrukcia pôvodnej cukrárne na prevádzku staničných potravín pre sieť KIOSK. Návrh priečelia odzrkadľuje nové využitie interiéru. V rámci zlepšenia využiteľnosti priestoru a jeho prevádzky je presunuté vyrovnávacie schodisko z interiéru pred fasádu výkladu, tak ako je pri neďalekom vstupe do čakacej hlavnej haly železničnej stanice. Schodisko je navrhnuté veľkorysé na celú šírku vstupného výkladu kolmo na fasádu. Tak je zabezpečená plynulá prevádzka a pobytové miesto pri čakaní autobusov a vlakov.

Brezno, 2023
Ateliér HAUS
investor: Fresh Horehronie
foto: Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore