Predajňa v bývalom výmenníku tepla v Podbrezovej

Chátrajúci výmenník tepla na sídlisku v Podbrezovej získava novú náplň. Do jeho útrob umiestňujeme predajňu potravín. Obálka v dobrom stave ostáva, pôdodná vnútorná dispozícia ide von. Do otvorenej haly vkladáme dve hmoty nadväzujúce na oceľovú tektoniku stavby. Pozdĺžny kváder na prízemí obsahuje sklady a komunikáciu so zásobovaním. Miesto pre zázemie zamestnancov navrhujeme na druhom podlaží vyzdvihnutom na stĺpoch pri vstupe do predajne. Získavame tak vstupný nárazník s nižšou výškou, priznaná konštrukcia haly sa objavuje až v druhom pláne. Nové hmoty sú obkladané drevom. Všetky nové steny v zázemí sú biele v kontraste s čiernym ochranným náterom pôvodných konštrukcií. Pôvodné priemyselné lampy sú repasované. Okná zredukované na utilitárne potreby predajne. Vonkajšia obálka z vlnitého plechu reflektuje hlavnú priemyselnú výrobu v miestnych železiarniach.

Podbrezová, 2022
Ateliér HAUS
investor: FRESH Horehronie
foto: Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore