Záhradný amfiteáter v Dúbravici

Pre OZ Periférne Centrá sme navrhli malý amfiteáter. Našim zadaním bolo vytvoriť elementárne terénne úpravy za škôlkou. Hlavné podmienky: svojpomocné, recyklovateľné, trvácne formy, s možnosťou vymeniť, premiestniť či odstrániť bez ťažkej techniky.

Navrhli sme objekty, ktoré umožňujú voľnosť pri tvorbe línií amfiteátra. Prvky odlievame z betónu. Každý je unikát, spracovaný na mieste a osadený podľa potreby. Skupiny prvkov sa striedajú s trávnatým svahom, čo zabezpečuje jednoduchý prechod po úrovniach.

Čelná strana ponúka variovanie tém. Bude sprevádzať vývoj areálu a samotných Periférnych centier. Možnosť zanechať svoj odtlačok/odliatok ponúkame budúcim rezidentom. Vytvárame bázu. Ako ateliér ponúkame elementárne riešenie s použitím vlnitého plechu reflektujúce staré dedinské ploty v novej forme.

Na jeseň sme spoločne vytvorili a osadili prvú skupinu prvkov. V zime sa budú odlievať a na jar opäť osádzať. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri výrobe pomohli.

Dúbravica, 2017
OZ Periférne centrá, Ateliér HAUS

Ste na konci stránky

Hore