Okná v Iliji

Návrh knižnice a kuchyne vznikol oddelene. Najprv bola navrhnutá knižnica a o niekoľko rokov neskôr k nej pribudla kuchyňa. Oba kusy nábytku spája spoločný prvok – efekt vznášania. Knižnica zaberá pôvodné okno a to sa tak stáva súčasťou policového systému. Na naklonených plochách políc vzniká priestor na prezentáciu kníh. V kuchyni, na žiadosť majiteľov, bolo vytvorené veľké okno z dvoch pôvodných, čo prináša množstvo svetla a vizuálne prepojenie s vonkajším prostredím. Členenie a materiálové riešenie nábytku je jednotné pre oba prvky.

Ilija, 2018 a 2022
Svätopluk Mikyta, Ateliér HAUS
investor: súkromný

Ste na konci stránky

Hore