Rodinný dom v Dunajskej Lužnej

Nadštandardný rodinný dom poskytuje svojim majiteľom komfort vo forme otvorených veľkých miestností bez chodieb. Labyrint priestorov je doplnený o sústavu rôznych druhov terás vrátane zimných záhrad, ktoré reagujú na striedanie ročných období.

Dunajská Lužná, 2014 (štúdia)
Miro Šestina, Eva Šestina

Ste na konci stránky

Hore