Kežmarské izbice

INÝ POHĽAD NA DOLINU KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY
„Táto práca je manifestom a argumentom, snahou predložiť iný pohľad na konkrétnu lokalitu – polianku pri Bielom plese, Dolinu Kežmarskej Bielej Vody a TANAP. Týmto spôsobom mieni začať dialóg s vyhlasovateľom súťaže a porotou, ale i širšou verejnosťou.“

Architektonické riešenie si kladie za cieľ skĺbiť nasledujúce elementy:
ochrana divokého, ale citlivého rázu vysokotatranskej krajiny a jej ekosystémov; minimálny vplyv na životné prostredie – od výstavby cez užívanie až po prípadnú demontáž objektov; sprostredkovanie duševnej očisty a mystického zážitku z pobytu v tomto jedinečnom prostredí vytvorením minimálneho úkrytu pre človeka.

Jednoduché alternatívne príbytky (bivaky) vytvárajú miniurbanizmus založený na pôdoryse bývalej Kežmarskej chaty. Dohromady desať bivakov umožňuje štyridsiatim turistom nerušene prenocovať vo vysokohorskom prostredí. Spolu so zázemím (prístup k vode, toalety, sklad materiálu, sauna) paradoxne poskytujú luxus v skromnosti a podčiarkujú vysokohorské prostredie.

Typ A

Typ B

Sauna

Kadibúdka

Vysoké Tatry, 2014
Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Martin Fabian, Eva Šestina

Ste na konci stránky

Hore