Trnavský cukrovar

Obnova pamiatok

Mestský park

Cieľom projektu je otvoriť a revitalizovať územie bývalého Trnavského cukrovaru a jeho širšieho okolia vrátane priľahlého športového areálu. Trnavský cukrovar predstavuje dedičstvo priemyselnej éry na prelome 19. a 20. st. a zároveň nefunkčnú priemyselnú zónu. Brownfield v tesnej blízkosti centrálnej mestskej zóny predstavuje v súčasnosti bariéru a nevyužitý potenciál mesta. Prioritou je zachovať a podporiť hustotu mesta v tesnej blízkosti centrálnej mestskej zóny. Nová obytná štruktúra vychádza z mierky existujúcich mestských blokov a ponúka pridanú hodnotu rôznych typov priestorov – verejné, poloverejné a súkromné. Nová štvrť je oddelená od historických objektov mestským parkom, ktorý predstavuje pokračovanie pešej zóny centra. Park je pešou zónou, ktorá reaguje na nedostatok väčších zelených plôch v centre mesta.

Nová štvrť

Trnava, 2016 (Mestské zásahy)
Eva Šestina (pod vedením: Pavol Paňák)

Ste na konci stránky

Hore